Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Natur

Ryttare på Elfvikslandet. Gråviken skymtar mellan träden.

Ryttare på Elfvikslandet. Gråviken skymtar mellan träden.

Kappsta en tidig vårdag.

Kappsta en tidig vårdag.

Kottlasjön i maj. I bakgrunden syns höghusen i Skärsätra.

Kottlasjön i maj. I bakgrunden syns höghusen i Skärsätra.

Natur

På Lidingö är det nära till naturen. Trots att Lidingö är Sveriges femte tätast bebyggda kommun, med över 1400 personer per kvadratkilometer, finns stora natur- och grönområden, bl.a. två naturreservat. En mängd gång- och cykelvägar på hela ön gör det enkelt att snabbt kunna ta sig ut i naturen.

Långängen-Elfviks naturreservat
Kommunfullmäktige beslutade 2006 att hela Kottlasjön och det öppna jordbrukslandskapet på Elfvikslandet ska ingå i Långängen-Elfviks naturreservat. Länk till Wikipedias text.

Kappsta naturreservat
1995 beslutade länsstyrelsen i Stockholms län att man skulle inrätta naturvårdsområdet, numera naturreservatet, Kappsta. Länk till Wikipedias text.

Länk till Lidingö stad sida om naturområden på Lidingö.

Kottlasjön
Kottlasjön, som ingår i Långängen-Elfviks naturreservat, ligger centralt på Lidingö. Kottlasjöns sjösystem består av Kottlasjön, Stockbysjön, Västra Långängskärret (Linnmanska träsket), Stockbyån, omkringliggande tillrinningsområden och utloppet genom Mölnaån mot Värtan. Länk till Lidingö stads sida om Kottlasjön.

Naturstigen i Ekbackens lövskogslund
Naturstigen, invigd 2007, är cirka 600 meter lång och sträcker sig genom en rik och lummig lundmiljö. Stigen kantas av mängder med vackra vårblommor.
Länk till beskrivning.

Grillplatser och vindskydd
Det finns ett antal grillplatser och vindskydd runt hela ön. Länk till Lidingö stads sida.

Lidingös skärgård
Lidingö äger sedan 1909 ett antal öar i Stockholms skärgård. En dryg landmil (tio sjömil) nordost om Sandhamn ligger Björkskärs skärgård med öarna Björkskär (Västerskär), Bodskär, Långskär, Skinnbroken och Ljusskär. Ytterligare fyra kilometer (cirka tre sjömil) åt nordost ligger Lilla Nassa med bland annat Sprickopp och Storskär.
Tillsammans med delar av Västerö med Stora Dalö och Gårdkobbarna, norr om Sandhamn och på väg till utskären, utgör de Lidingös skärgård. Länk till Lidingö stads sida om skärgårdsöarna (pdf-fil).

Naturföreningar på ön
Lidingö Ornitologiska Förening
Friluftsfrämjandet, Lidingö lokalavdelning
Naturskyddsföreningen i Lidingö

© visitlidingo.se 2024