Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Lidingö stadshus

Lidingö stadshus, entrén från Stockholmsvägen. Framför står statyn "Fiskarflickan" av Ansgar Almqvist.

Lidingö stadshus, entrén från Stockholmsvägen. Framför står statyn "Fiskarflickan" av Ansgar Almqvist.

Innergården. Tvåvåningshuset till vänster, trevåningshuset till höger.

Innergården. Tvåvåningshuset till vänster, trevåningshuset till höger.

Stadshuset med två av sina huskroppar. Den låga entrédelen ligger utanför bilden, på vänster sida.

Stadshuset med två av sina huskroppar. Den låga entrédelen ligger utanför bilden, på vänster sida.

Sessionssalen.

Sessionssalen.

Raoul Wallenbergrummet. I vigselrummet finns bl.a. skulpturen "Fåglarna" av Heinz Decker och målningen "Under örnens skugga" av Jan Stenvinkel.

Raoul Wallenbergrummet. I vigselrummet finns bl.a. skulpturen "Fåglarna" av Heinz Decker och målningen "Under örnens skugga" av Jan Stenvinkel.

Lidingö stadshus

Lidingö stadshus (placering, se karta nedan) är ritat av professor Sten Samuelson (1926–2002) och stod klart 1974. Samuelson fick uppdraget, efter att han redan 1967 vunnit en arkitekttävling om Lidingö centrum, tillsammans med sin kollega Fritz Jaenecke. I den tävlingen ingick då även att rita ett stadshus, som dock inte såg ut som dagens byggnad.

Denna artikel kommer att uppdateras februari 2020.

Byggnaden
Byggnaden har en entré- och utställningshall mot Stockholmsvägen och två huskroppar (en två- och en trevåningsbyggnad) för olika grenar av förvaltningarna. I entréplanet mot Lejonvägen finns en läkarmottagning. Utställningshallen i entréplanet, som fått namnet Lidingö konsthall, har utställningar under hela året. Här finns även Raoul Wallenbergrummet, se nedan. Lidingös stadsarkiv har sina lokaler i stadshuset. Under 2010 byggdes entréplanet om. Samtidigt som glasgången mellan entréhallen och tvåvåningsbyggnaden stängdes av för allmänheten, byggdes också ett antal små sammanträdesrum i glasgången, något som arkitekten aldrig tänkt sig. Entréhallen försågs också med en större receptionsdisk.

I våningen under utställningshallen finns sammanträdeslokalen för Lidingös kommunfullmäktige. Fullmäktigesalen används också för andra möten och kan hyras av företag och föreningar. Salen, som totalrenoverades 2006-2007, har 216 sittplatser, hörselslinga och modern teknisk utrustning. I bottenplanet finns också en restaurang som håller öppet för allmänheten, även kvällar och helger.

Stadshusbyggnaden har en nymodernistisk karaktär. Utanpå ligger persiennlameller som skärmar av solljuset, men som också har betydelse för fasadernas utformning.

I entréplanet ligger Raoul Wallenbergrummet, döpt efter den svenske diplomaten som föddes på Lidingö 1912. I rummet finns unika dokument om Wallenberg. Rummet används bland annat för borgerliga vigslar.

I januari 2017 startade en total renovering och ombyggnad av stadshuset. Ombyggnadstiden beräknades till tre år och berörde byggnadens tre huskroppar. I november 2019 nyinvigdes stadshuset. Till entréhallen hade då Lidingös enda bibliotek flyttats, från Lidingö centrum. Biblioteket ligger till största delen på bottenplanet, men tidningsläsning och datorer finns på entréplanet. Från entréhallen går en nybyggd trappa till nederplanet, en trappa som även kan tjäna som sittplatser vid olika slags föreställningar. Den tidigare restaurangen på nederplanet har flyttats upp till entréplanet där nu, som tidigare, konstutställningsytan finns. Den avstängda mittgången mellan de tre byggnaderna har åter öppnats. Mittbyggnaden kommer delvis hyras ut till företag. I det tredje huset finns nu förvaltningarna. (Uppdatering av artikeln kommer).

Samothrake
Framför stadshuset, på terrassplanets högra sida, står en skulptur i brons på hög sockel av röd granit med svart glimmer. Den har skulpterats av Eric Grate (1896-1983), en av Sveriges betydande skulptörer. Hans “Samothrake” från 1976 är en nutida variant av den grekiska segergudinnan Nike från Samothrake, som finns på Louvren i Paris.

Torch of Hope (ungefär Hoppets fackla)
På terrassplanets vänstra sida står skulpturen “Torch of Hope”, skapad av skulptören Mi Ankarcrona. Mi Ankarcrona är dotter till Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren. Det är en tre meter hög skulptur i glasfiber som invigdes den 1 september 2012, i samband med att jubileumsåret för både Raoul Wallenberg och Gustaf Dalén firades på Lidingö.

Bakgrund
År 1909, då Lidingö fick sin första kommunalfullmäktigeförsamling, var administrationen blygsam men ökade efter hand. Förvaltningskontoret var först inrymt i Villa Japan vid hörnet av Vasavägen och Sagavägen.

Med tiden behövdes större lokaler och 1916 – 1931 var kommunalkontoret förlagt till nuvarande Hersby gymnasiums norra flygel.

Ett eget stadshus fick Lidingö 1931 genom på- och ombyggnad av gamla epidemisjukhuset, efter ritningar av lidingöarkitekten John Åkerlund. Byggnaden låg på samma plats som dagens stadshus.

Med ett ökande befolkningsunderlag räckte byggnaden inte till. Förvaltningen var så småningom spridd i ett stort antal hus och 1972 revs stadshuset för att ge plats åt det nuvarande.

Adress: Stockholmsvägen 50.

Kommunikationer: Tunnelbana till Ropsten. Därifrån buss 201, 204, 205, 206, 211, 212 och 221 till hållplats “Lidingö centrum”, där stadshuset ligger.

© visitlidingo.se 2024