Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Frimurarhemmet

En av Frimurarhemmets entréer pryds av Frimurareordens korsemblem.

En av Frimurarhemmets entréer pryds av Frimurareordens korsemblem.

Detalj av entréport.

Detalj av entréport.

De äldsta husen på området är från 1912.

De äldsta husen på området är från 1912.

Området är i dag seniorboende. Man får gå in i parken framför byggnaderna.

Området är i dag seniorboende. Man får gå in i parken framför byggnaderna.

Frimurarhemmet

Föreningen för Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias stiftelse, Frimurarehemmet i Lidingö, bildades 1911 och de första lägenheterna blev inflyttningsklara i oktober 1912. Sammanlagt finns 13 byggnader och 120 lägenheter för seniorboende. Frimurarhemmet på Stormästarvägen ägs av Stiftelsen Lidingöhem. Fastigheterna på Läroverksvägen (se karta nedan) ägs av bostadsrättsföreningen Frimuraren.

Bakgrund
När “Föreningen för Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias stiftelse, Frimurarehemmet i Lidingö” bildades 1911, var målsättningen att komma bort från den gängse typen av ålderdomshem. Istället ville man åstadkomma ”ett trevligt privathus med många hyresgäster, som med varandra hade ingen annan beröring än de själva ville ha”.

Förutsättningen för att få en bostad var att man var mindre bemedlad och att man inom sin familj haft anknytning till Frimurareorden.

Frimurarhemmets tomt på Läroverksvägen skänktes av ingenjör Hjalmar Andersson (Arwin), Lidingö Villastads grundare. Arkitekten Ludvig Peterson erbjöd sig att kostnadsfritt vara byggföretagets arkitekt och byggledare. Båda herrarna var medlemmar i Frimurareorden.

Byggnaderna
Man byggde en-, två- och trerumslägenheter med kök. Den första paviljongen stod inflyttningsfärdig i oktober 1912. I början var det kostnadsfritt att bo i lägenheterna, men senare tog man ut en blygsam avgift.

Anläggningen utvidgades under en 40-årsperiod till sammanlagt 13 byggnader och 120 lägenheter. När krav på hissar, handikappanpassning och våtutrymmen kom, såldes Frimurarhemmet år 1980 för nio miljoner kronor till det kommunala Lidingöhem AB. Idag ägs Frimurarhemmet, på Stormästarvägen, av Stiftelsen Lidingöhem. Alla fastigheter på Läroverksvägen 27-31, med sammanlagt 84 lägenheter, ägs sedan 2007 av den då bildade bostadsrättföreningen Frimuraren.

Många byggnadsstilar är representerade. De äldsta husen ligger högt i områdets norra del och präglas av stram nationalromantik. Korsdekorationerna i rött som förekommer på fasaderna är Frimurareordens emblem. De höga sadeltaken är tegeltäckta. Områdets södra del bebyggdes omkring 1950.

Källor: Lidingö hembygdsförening m.fl.

Adress: Läroverksvägen 27 – 31. Stormästarvägen 5.

Kommunikationer: Tunnelbana till Ropsten. Buss 201 till hållplats Hersby gymnasium. Gå Läroverksvägen söderut cirka 500 meter. Eller buss 206 till hållplats Mosstorpsvägen. Gå cirka 150 meter norrut på Läroverksvägen.

© visitlidingo.se 2024