Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Aktuellt

Se text längre ned om arbetet vid Ropsten.

Sidan uppdaterad 17 november 2023.

Här finns korta texter om pågående händelser på Lidingö, som är aktuella, men inte dagsaktuella. Längre ned finns länkar till dagliga nyhetsförmedlare.

1. Datumparkering på Lidingö
2. Lidingöbanans trafik över nya Lilla Lidingöbron
3. Vägarbetet vid nedfarten till Ropsten
4. Gamla Lidingöbron snart helt borta
5. Två dagliga nyhetsförmedlare
6. Om byggnationerna i Norra Djurgårdsstaden

1. Datumparkering på Lidingö 1 november–30 april
Det innebär parkeringsförbud klockan 00.00-16.00, udda datum på den gatusida som har udda husnummer, jämna datum på sidan med jämna husnummer.

Kom ihåg att datumparkering gäller alla dagar och överallt på hela ön om inget annat skyltas på plats. Exempel på annan skyltning är parkeringsförbud särskilda veckodagar och stopp- eller parkeringsförbud på den ena sidan av gatan. Datumparkering ska göra det lättare att ta sig fram vid snöröjning, sandning och lövborttagning.

- o - o - o -

2. Lilla Lidingöbron är nu klar och öppnades för gående och cyklister i oktober 2022. För Lidingöbanan var avsikten att den skulle börja köra på bron i mitten av september 2023, men på grund av olika uppfattningar mellan Lidingö stad och SL om elinstallationerna, så har trafiken fortfarande inte kommit igång. Under tiden går Lidingöbanan mellan stationerna Baggeby och Gåshaga brygga. Anslutningsbuss trafikerar mellan Ropsten och Baggeby.
Så här går ersättningsbussarna:
21L mot Ropsten går Baggeby - Stjärnvägen (Torsvik) - Ropsten.
21L mot Baggeby går Ropsten - Baggeby. Det innebär att Stjärnvägen (Torsvik) endast trafikeras när ersättningsbussen avgår mot Ropsten.
I Baggeby avgår ersättningsbussarna parallellt med Lidingöbanans ordinarie hållplats.
I Rospten avgår ersättningsbussarna från hållplatsläge Ö (nedanför Lidingöbanans ordinarie hållplats, där linje 76 tidigare startade).
denna sida finns stadens senaste information + en film om arbetet förra året.

- o - o - o -

3. Arbetena vid Hjorthagskopplets pågår fram till våren 2024
I mars 2023 stängdes Hjorthagskopplet vid Ropsten av för biltrafik från Lidingöbron. Att vägen stängts av beror på att nya ledningar ska dras samt att marken behöver höjas för att kunna ansluta till Gasverksvägen. Busstrafiken påverkas inte, men det gör biltrafiken. Skyltar finns på plats för att vägleda trafikanter som ska åka från Lidingö till Ropsten. Trapporna mellan Ropsten och Hjorthagsparken påverkas inte och kan användas som vanligt. Vägarbetena kommer pågå fram till våren 2024. Se kartbeskrivningen hur man måsta köra för att komma från Lidingö till Ropsten med bil.

- o - o - o -

4. Gamla Lidingöbrons bågspann rivet - slutet på en 100-årig epok
Nu har sista chansen att få en glimt av den så karakteristiska stålbågen på Gamla Lidingöbron försvunnit. Den är helt borta. Kvar fanns, till mitten av november, bara den stora motvikten av betong (uppskattad vikt 350 ton) till den tidigare broöppningen, och de sista resterna av bron. Se denna länk.

Det var ingen enkel uppgift att riva det 30 meter höga och 140 meter långa bågspannet. Hela bågen sänktes ned till en drygt hundra meter lång flytpråm. Där klipptes stålbalkarna ner bit för bit innan de forslades bort.

Brons stål var närmare hundra år gammalt och var redan då bron byggdes av skiftande kvalitet på grund av stålbristen i Europa efter första världskriget. Trots det har stålet fortfarande ett ekonomiskt värde. Men många balkar har stora rostangrepp och andra defekter. Dessutom kan flera äldre målningsbehandlingar innehålla miljögifter, vilket gjort att stålet minskat i värde.

Bågspannet hade dock ett stort symboliskt värde och ett affektionsvärde. Därför sparas mu en del av stålet för att bli till ett mindre konstverk eller minnesmärke över Gamla Lidingöbron – en bro som tjänat Lidingöborna i nästan 100 år. På Lidingö museums pågående utställning "Bro vid bro vi byggde". se denna länk, finns även några små bitar av brospannet till beskådan.

- o - o - o -

5. Lidingö Nyheter

5. Mitt i Lidingö

- o - o - o -

6. Alla som är intresserade av vad som händer på andra sidan bron, alltså i Norra Djurgårdsstaden, kan kolla på denna länk.

© visitlidingo.se 2023